Podpora Evropské unie projektu “Pořízení výrobní technologie pro rozšíření výroby o nové typy výrobků”

Společnost Naturfyt – Bio s.r.o. realizuje projekt CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006607 „Pořízení výrobní technologie pro rozšíření výroby o nové typy výrobků“.

Předmětem realizace projektu je rozšíření výroby firmy Naturfyt-Bio s.r.o. o práškové směsi a zkvalitnění výroby mastí a to formou pořízení nových technologií, což bude mít za následek zvýšení produktivity a kvality výroby.

Cílem je rozšíření portfolia výrobků firmy o výrobu dvou nových skupin výrobků a to mastí a práškových směsí a to formou pořízení nových technologií, dále zvýšení produktivity a kvality výroby.

Díky realizaci projektu vzniknou ve společnosti Naturfyt – Bio s.r.o. nová pracovní místa.

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

vývoj a výroba kosmetických produktů - podpora EU, Podpora Evropské unie, Naturfyt BIO, Naturfyt BIO
vývoj a výroba kosmetických produktů - podpora EU, Podpora Evropské unie, Naturfyt BIO, Naturfyt BIO
vývoj a výroba kosmetických produktů - podpora EU, Podpora Evropské unie, Naturfyt BIO, Naturfyt BIO